Hjärtsäker Zon

Hjärtsäker Zon

10 000 personer drabbas varje år av hjärtstopp i Sverige. Endast 500 personer överlever. Av de som drabbas är 37 % i arbetsför ålder. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas. Därför har Hjärt-Lungfonden i samarbete med AFA och Bliwa försäkring tagit initiativet till Hjärtsäkra Sverige. Målet är att skapa fler hjärtsäkra zoner i samhället.

hjartsaker-zon

Vi ser till att ni har:

  • Rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
  • HLR Utbildad personal som kan agera omgående vid ett hjärtstopp.
  • Tillgång till en godkänd hjärtstartare (Zoll AED Plus) så att behandling kan påbörjas inom tre minuter.
  • Registrerat hjärtstartaren i hjärtstartarregistret Då syns den bla vid sökningar på Eniro så att andra kan använda den vid akuta lägen.
  • Kontinuerliga repetitionsutbildningar för att säkerställa att kunskapsnivån upprätthålls
  • Tillgång till logotypen Hjärtsäker Zon så att ni exempelvis kan göra reklam på er hemsida att ni är hjärtsäkrade. Ni får även ett utbildningsbevis, samt emblem att ha vid entrén.
hjartsakerzon-pa-plats

Godkända av hjärt- lungfonden

Vi är ett av de 20 företag som Hjärt-Lungfonden godkänt för att dela ut intyget Hjärtsäker Zon. Det innebär att både våra utbildningar och hjärtstartaren Zoll AED Plus är kvalitetssäkrade. När du skaffar en hjärtstartare och beställer en utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) ser vi till att din arbetsmiljö blir en Hjärtsäker Zon.

hjartstartare-pris-zoll

Vi utbildar er i HLR och hjärtstartare

För att som företag kunna kalla sig Hjärtsäker Zon så behöver man ha personal som är utbildad i HLR samt vet hur man ska hantera en hjärtstartare.

Våra HLR utbildningar har ett praktiskt tillvägagångssätt där du tillsammans med instruktören går igenom stegen i hjärt- och lungräddning samt hur man använder hjärtstartare. Vi kan genomföra HLR utbildningar i hela landet.