Kontakt

MedProd.se är den del av Servicia Medical. Vi har hjälpt nästan 1000 företag och utbildat över 6000 personer i hjärt-lungräddning. Vi fungerar också som en alternativ och oberoende serviceorganisation inom medicinsk teknik åt flera aktörer inom den svenska sjukvården.

Ring oss på: 010-498 98 00

Engelbrektsgatan 23

114 32 Stockholm

SKICKA DIN PRISFÖRFRÅGAN