Köp- och leveransvillkor

Köp- och leveransvillkor

Priser och betalning

Varje vara anges med pris exklusive moms. I kassan kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, eventuell fraktkostnad och betalning. Betalning sker via Kreditkorts- eller Direktbankbetalning med DIBS transaktionsstöd. Direktbankbetalningar är en betalning som utförs snabbt och enkelt mellan säljarens och köparens bank – en konto till konto betalning. Du kommer (efter genomfört köp) att få ett garantibevis i form av en faktura. Observera att betalning då redan är mottagen. Betalningsvillkor finns även angivet i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

Betalning kan även ske mot faktura. Vi kommer då att göra en kreditprövning. Om till exempel en privatperson vill betala mot faktura men vill undvika kreditundersökning så kan en förskottsbetalning göras för varorna. Leverans mot faktura sker endast till adress där privatperson är folkbokförd. Betalning ska ske inom 30 dagar. Påminnelseavgift utgår med 60 kr + dröjsmål ränta med referensränta +8%.

Köp sker med äganderättsförbehåll. Vi har ägande rätt och återtaganderätt av produkten in tills dess fullständig betalning har erhållits för produkten.

Frakt & leverans

För köp över 5000 SEK tas ingen fraktavgift ut. För köp under 5.000 SEK tas en fraktavgift ut beroende på storlek och vikt på försändelsen. Denna avgift avser standard frakt via UPS direkt till företaget/leveransadressen eller med Posten, till närmaste utlämningsställe. Normal leveranstid är inom 5 arbetsdagar. Om aviseringen sker via brev kan leveranstiden påverkas. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara.

Köparens ansvar att kontrollera mottaget gods
Mottagaren ansvarar för att kontrollera godset vid ankomst/uthämtningen och notera eventuella skador och ska skyndsamt reklamera eventuella transportskador. Uppkomna skador ska rapporteras in till oss senast 5 dagar efter erhållen leverans.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar (förpackningen får ej vara bruten). I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Vill du utöva ångerrätten ska du till oss skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda det elektroniska formuläret men du måste inte använda det. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har ingen ångerrätt om:
– Varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas
– Förpackningen brutits
– Förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjar din ångerrätt:
– Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den
– Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den
– Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig. Om vi ska stå för kostnaden av returvara så måste den skickas in på det sätt såsom vi hänvisar till.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du,
om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss
om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för oss, om det inte medför besvär för dig.

Återbetalningsskyldighet

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror. Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

Garantier och service

På hjärtstartaren Zoll AED Plus är det 7 års garanti från tillverkningsdatum och för hjärtstartaren Saver One 6 år. På övriga produkter lämnas 1 års garanti om inget annat anges.

Hantering av personuppgifter & kundkonton

Personuppgifter

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Nordic Servicia Medical AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar på hemsida www.medprod.se. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive att avbeställa nyhetsbrev och direktutskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post. Har du inte tillgång till dator kan du ringa oss på 08-517 921 00.

Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post; info@servicia.se

Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Nordic Servicia Medical AB:s hemsida www.medprod.se ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Om du ger dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Nordic Servicia Medical AB om detta och att byta ditt lösenord.

Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.