Utbildning

Våra HLR utbildningar

Våra HLR utbildningar genomförs utifrån de riktlinjer som sätts upp av det Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning. Det innebär att utbildningen du går följer de senaste forskningsrönen.

Våra utbildare har lång erfarenhet från akutsjukvården, ambulansen, räddningstjänsten eller annan utbildningsverksamhet och våra utbildningar utgår från verkligheten. Du använder övningsdockor, särskilda övningshjärtstartare och får individuell feedback från våra erfarna instruktörer.

Efter utbildningen kommer du veta hur du bör agera om någon drabbas av hjärtstopp.

Se skillnaden mellan de olika kurserna och mer information nedan.

 
  Vuxen HLR Vuxen HLR
med Hjärtstartare
Vuxen HLR
med hjärtstartare
och första hjälpen
Öppna
kurser
Hjärt-Lungräddning Ja Ja Ja Ja
Luftvägstopp Ja Ja Ja Ja
Använda hjärtstartare Nej Ja Ja

Ja

Första hjälpen Nej Nej Ja Nej

De olika HLR kurserna:

hlr-utbildning

Vuxen HLR med hjärtstartare & första hjälpen

Kan man agera snabbt vid ett befarat hjärtstopp så ökar chansen till överlevnad markant. Forskning visar att kommer man igång med hjärt-lungräddning (HLR) och en hjärtstartare så kan man rädda upp till 75 %. Kursen har samma innehåll som Vuxen HLR med hjärtstartare, plus att man får lära sig Första hjälpen.

I kursen får man lära sig hur man ska agera om någon plötsligt drabbas av hjärtstopp. Man går igenom de olika stegen med att kontrollera medvetandet, kalla på hjälp och ge hjärt-lungräddning, med bröstkompressioner samt inblåsningar. Man får lära sig hur man använder en hjärtstartare.

Man får även lära sig att lägga patienten i stabilt sidoläge och få bort luftvägshinder. Kursen tar upp olika symptom vid akuta sjukdomstillstånd såsom allergi, astma, stroke, diabetes, benbrott, blödning etc. Deltagarna får lära sig både praktiska och teoretiska moment, där fokus ligger på den praktiska delen, så att man efteråt kommer ihåg hur man ska göra.

Kursen tar ca 3,5-4 timmar och man kan vara upp till 12 personer vid kurstillfället. Utbildaren har med sig all utrustning såsom dockor, mattor etc. Alla våra utbildare har stor erfarenhet av att hålla HLR kurser och erfarenhet från sjukvården. Efter kursen får varje deltagare ett kompetensintyg från svenska HLR Rådet.Kursens innehåll:

– Introduktion i hjärt- lungräddning
– Praktiska övningar i hjärt- lungräddning
– Livräddning vid luftvägsstopp
– Introduktion av hjärtstartare
– Praktiska övningar med hjärtstartare
– Första hjälpen

Vuxen HLR med hjärtstartare

Kan man agera snabbt vid ett befarat hjärtstopp så ökar chansen till överlevnad markant. Forskning visar att kommer man igång med hjärt-lungräddning (HLR) och en hjärtstartare så kan man rädda upp till 75 %. Kursen har samma innehåll som Vuxen HLR, plus att man får lära sig hur man använder en hjärtstartare.

I kursen får man lära sig hur man ska agera om någon plötsligt drabbas av hjärtstopp. Man går igenom de olika stegen med att kontrollera medvetandet, kalla på hjälp och ge hjärt-lungräddning, med bröstkompressioner samt inblåsningar. Man får lära sig hur man använder en hjärtstartare.

Man får även lära sig att lägga patienten i stabilt sidoläge och få bort luftvägshinder. Deltagarna får lära sig både praktiska och teoretiska moment, där fokus ligger på den praktiska delen, så att man efteråt kommer ihåg hur man ska göra.

Kursen tar ca 2 timmar och man kan vara upp till 12 personer vid kurstillfället. Utbildaren har med sig all utrustning såsom dockor, mattor etc. Alla våra utbildare har stor erfarenhet av att hålla HLR kurser och erfarenhet från sjukvården. Efter kursen får varje deltagare ett kompetensintyg från svenska HLR Rådet.Kursens innehåll:

– Introduktion i hjärt- lungräddning
– Praktiska övningar i hjärt- lungräddning
– Livräddning vid luftvägsstopp
– Introduktion av hjärtstartare
– Praktiska övningar med hjärtstartare

Boka nu

hlr-utbildning

hlr-krisutbildning

Vuxen HLR

I kursen får man lära sig hur man ska agera om någon plötsligt drabbas av hjärtstopp. Man går igenom de olika stegen med att kontrollera medvetandet, kalla på hjälp och ge hjärt-lungräddning, med bröstkompressioner samt inblåsningar.

Man får även lära sig att lägga patienten i stabilt sidoläge och få bort luftvägshinder. Deltagarna får lära sig både praktiska och teoretiska moment, där fokus ligger på den praktiska delen, så att man efteråt kommer ihåg hur man ska göra.

Kursen tar ca 1,5 timme och man kan vara upp till 12 personer vid kurstillfället. Utbildaren har med sig all utrustning såsom dockor, mattor etc. Alla våra utbildare har stor erfarenhet av att hålla HLR kurser och erfarenhet från sjukvården. Efter kursen får varje deltagare ett kompetensintyg från svenska HLR Rådet.

Kursens innehåll:

– Introduktion i hjärt- lungräddning
– Praktiska övningar i hjärt- lungräddning
– Livräddning vid luftvägsstopp

Boka nu

Öppna kurser

I kursen erbjuder vi privatpersoner, nyanställda till företaget och andra som inte har gått en HLR-utbildning chansen att gå en Vuxen HLR-kurs samt lära sig hur man använder en hjärtstartare. Kursen hålls i Täby, utanför Stockholm.

Kan man agera snabbt vid ett befarat hjärtstopp så ökar chansen till överlevnad markant. Forskning visar att kommer man igång med hjärt-lungräddning (HLR) och en hjärtstartare så kan man rädda upp till 75 %. Kursen har samma innehåll som Vuxen HLR, plus att man får lära sig hur man använder en hjärtstartare.

I kursen får man lära sig hur man ska agera om någon plötsligt drabbas av hjärtstopp. Man går igenom de olika stegen med att kontrollera medvetandet, kalla på hjälp och ge hjärt-lungräddning, med bröstkompressioner samt inblåsningar. Man får lära sig hur man använder en hjärtstartare.

Man får även lära sig att lägga patienten i stabilt sidoläge och få bort luftvägshinder. Deltagarna får lära sig både praktiska och teoretiska moment, där fokus ligger på den praktiska delen, så att man efteråt kommer ihåg hur man ska göra.

Kursen tar ca 2 timmar och gruppen består av max 12 personer. All utrustning finns på plats såsom dockor, mattor etc. Alla våra utbildare har stor erfarenhet av att hålla HLR kurser och erfarenhet från sjukvården. Efter kursen får varje deltagare ett kompetensintyg från svenska HLR Rådet.

Plats: Kemistvägen 10 Täby

Boka nu

hlr-utbildning-instruktor
HLR Krisutbildning - Krishantering

Krishantering

Om någon på er arbetsplats plötsligt går bort eller drabbas av en allvarlig sjukdom/olycka så kan det förstås påverka hela arbetsplatsen och alla anställda.

Utbildningen hjälper er att minimera skadeverkningarna i samband med kris och leder till att krisdrabbade snabbare kommer tillbaka i arbete efter en kris.

Krisprocessen:
– Hur hjärnan fungerar i kris
– Vad händer när någon fastnar i krisprocessen
– Verktyg och nycklar till hur människor löser kriser
– Vad kan jag som medmänniska göra för att stödja någon i krisAntal deltagare på kursen är 10-20 personer.

Boka nu

Featured Articles
Engagerad lärare, bra koppling till faktiska exempel i verkliga livet. Grunderna i HLR-sitter fast på ett helt annat sätt efter denna utbildning. Vi kommer gå vidare med att utbilda övrig personal.- Erik AnderssonFabrikschef Procordia Örebro

Reply Snabbt svar på förfrågan

Box Skräddarsytt efter dina behov

Award Populära kurser och instruktörer